Wystawy Kayny

INTERCHAMPION / International Champion of Beauty
Champion Polski / Champion of Poland
Champion Czarnogóry / Champion of Montenegro
Grand Champion Czarnogóry / Grand Champion of Montenegro
Champion Serbii / Champion Serbie de Beaute
Champion Bałkanów / Champion of the Balkans
Champion Adriatyku / Champion of the Adriatic
Champion Śródziemnomorza / Champion of the Mediterranean

Uczestniczyła w 26 wystawach, w których zdobyła:
8 x CAC,
1 x BOS,
4 x BOB,
4 x CACIB,
1 x zwycięzca grupy I lokata I – BOG-1 I
1 x zwycięzca grupy I lokata II – BOG-1 II
1 x zwycięzca grupy I lokata III – BOG-1 III