Wystawy – Bella Dea

INTERCHAMPION / International Champion of Beauty
Młodzieżowy Champion Polski / Junior Champion of Poland
Młodzieżowy Champion Czech / Junior Champion of Czech Republic
Champion Polski / Champion of Poland
Champion Czech / Champion of Czech Republic
Champion Słowacji / Champion of Slovakia

Uczestniczyła w 17 wystawach, w których zdobyła:
1 x Best Puppy in Breed
15 x CAC,
5 x Best Bich,
4 x BOS,
7 x BOB,
4 x CACIB,
1 x rCACIB,
6 x Younth Winner