Wystawy Anabelli

Anabella brała udział w przeglądzie hodowlanym 29.06.2020 r., gdzie uzyskała uprawnienia suki hodowlanej.